Chuẩn Kỹ năng Công nghệ thông tin
Bồi dưỡng và sát hạch chuẩn kỹ năng CNTT theo Thông tư 03, Bộ Thông tin & Truyền thông

41 Le Duan Str., Hai Chau District, Da Nang City

Tel: 0236.2240.741

Website: http://sdc.udn.vn/

Email: sdcudn@sdc.ud.edu.vn

qr-code