tải file turbo pascal ve máy tính.Giải nén file rồi vào thư mục bin trong thư mục turbo pascal tìm file turbo.exe để chạy chương trình.Tải phần mềm tại đây http://www.mediafire.com/file/utzmzq...rbo Pascal.rar.